Etkinlikler

gkurul  THK. Antalya şubemizin 2011 yılı olağan genel kurulu ilgi tüzüğün 30 ncu maddesi (a) fıkrasına göre 09.04.2011 cumartesi günü saat 13.00 de

İstek Vakfı Yeditepe koleji toplantı salonunda, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 17.04.2011 Pazar günü yine aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.
Üyelerimize ilan olunur.

GÜNDEM              :

1.  Yoklama ve açılış.
2.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
3.  Divanının teşkili.
4.  Gündemin oylanması.
5.  Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu Faaliyet Raporlarının okunarak ibrası.
6.  Seçimler      :

  * Şube Yönetim Kurulu seçimi         : 5 Asıl 5 Yedek
  * Şube Denetleme Kurulu seçimi     : 3 Asıl 3 Yedek
  * Büyük Genel Kurul Delege seçimi : 5 Asıl 5 Yedek

7.  Dilek ve Temenniler
8.  Kapanış.

           Salim ÖZTAŞ
THK Antalya Şube Saymanı