Etkinlikler

tehepTürk Hava Kurumu, Temel Havacılık Eğitimi, THK Antalya Şube Başkanlığı gözetim ve denetiminde ve Genç Kanatlar Programı altında, THK Karain Havacılık Eğitim Tesislerinde 01-10 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

Temel Havacılık Eğitimi, örgün kurgulu bir eğitim organizasyonudur. Anılan eğitimin 01-10 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacak uygulamasına ilişkin bütün program ayrıntıları, THK Antalya Şube Başkanlığından edinilebilir. Bu programa katılmak için son başvuru tarihi 20 Ağustos 2013 günüdür.

Türk Hava Kurumu (THK) Temel Havacılık Eğitimi Programı (TEHEP), program ve içeriği; THK mevzuatına uygun olarak Genç Kanatlar Programı altında geliştirilmiş ve içeriği THK Havacılık ve Eğitim Başkanlığıyla birlikte, THK Antalya Şube Başkanlığı Eğitim Birimi tarafından belirlenerek onaylanmış bir şema üzerinde gerçekleştirilen ve sıralı segmanlarıyla, katılım gereklerini yerine getirerek programa dahil edilmiş adayların, Temel Havacılık Eğitimi içeriğinde gösterilmiş başlıklardaki bilgi ve becerilerini oluşturup geliştirmeyi hedefleyen özel eğitim silsilesidir.  THK TEHEP uğraşının ana amacı, ileri THK eğitimlerine bilinçli ve devamlılığı olan insan kaynağı sağlamaktır.

Temel Havacılık Eğitiminin doğru ve eldeki kısa süre içinde amacına hızla hizmet edebilmesi için, THK olanakları içinde yer alan ve çok özel bir yerleşke olan Karain Meydanı'nda yatılı olarak planlanmıştır.

Karain Meydanı, konumu gereği, havacılıkla ilgili bütün temel unsurları barındıran, hareket serbestisi olan, konaklama imkânları bulunan çok uygun bir yerdir. Eğitime kabul edilen adaylar, bu ortamda 10 gün süreyle günlük yaklaşık 15-16 saat sürekli eğitim altında kalabilmekte, rahatlıkla ilgi alanlarına odaklanabilmekte, diğer adaylarla nitelikli iletişim geliştirebilmekte ve bu yoğunluktan etkilenmemektedirler.

 THK TEHEP[1] ile amaç, havacılık merakı olup, başvuruları değerlendirilerek, programlanmış eğitime katılacak olan adaylara; sadece formalitelerin yerine gelmesini sağlamanın çok ötesinde, çağdaş eğitim yöntemleri eşliğinde doğru ve esas havacılık anlayışlarının edindirilmesi, gelişmiş ve entelektüel becerisi yüksek havacılık bilgi-becerisi alt yapısının oluşturulmasıdır.  Program boyunca, adaylar, havacılığın içinde işlediği sistemin özelliklerini, uçuş sistematiği, fizik, matematik, ve bütün ilgili bilgi ortamlarını öğrenir ve uygular.Bu eğitimin bir kısmı, simülasyona dayalı olarak gerçekleştirilir. Esas olan havacılık mantığı ve yerleşik düzendeki yerinin önemiyle birlikte ciddiyetinin edindirilmesi ve hemen ardından, adayların hayatlarının geri kalan kısmında havacılığa bir bakış oluşturmalarının sağlanması ve çok daha önemlisi, meslekî seçimlerinde havacılık konularından birisinin öncelikli olmasının sağlanmasıdır.

THK TEHEP içeriğinde havacılık bilgi ve becerilerinin istenen düzeyde kazandırılması amaçlı eğitimler oluşturulmuş ve ilgili bilgi ve becerilerin yanında, davranış kazanma, kullanma yönlü yoğun eğitim ve gelişim planlanmıştır.

Adaylar, titizlikle kurgulanan ve yürütülen eğitimler boyunca, değerlendirilerek, havacılık bilgi ve becerileri kazandırılmaya çalışılır, çeşitli ortam ve şartlarda yoğun eğitsel zaman kullanımına tabi olurlar.