Etkinlikler

fitreTürk Hava Kurumu bu yıl bir yenilik daha yapmıştır. Vatandaşlarımız yardımlarını, muhtarlar veya görevliler tarafından ulaştırılan fitre-zekat zarfı ile yapmakta iken

bu yıl zarfa ilave olarak T.C. Ziraat Bankası Antalya Şubesi 2008-5040 nolu hesabına havale yapabilecekler.

 Türk Hava Kurumu, devlet bütçesinden herhangi bir yardım almadan, halkımızın verdiği fitre, zekat ve bağışlarla faaliyetlerini sürdürmekte, ücretsiz olarak verilen planör, paraşüt, yamaç paraşütü, yelken kanat ve model uçak kursları her yıl artarak devam etmektedir.

 Ülkemizin havacılık alanındaki kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2011 Yılında “Türk Hava Kurumu Üniversitesi” kurulmuştur. Üniversitede bugüne kadar toplam 966 öğrenciye eğitim verilmiş, üstün başarı gösteren öğrenciler ile şehit çocukları olmak üzere toplam 280 öğrenciye tam 148 öğrenciye yarı burslu olarak eğitim imkanı sağlanmıştır. 2013-2014 eğitim döneminde ise; 1530 olarak belirlenen öğrenci kontenjanının % 51’ini oluşturan öğrenciye tam veya yarı burslu olarak eğitim verilmesi planlanmıştır.

 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa dayanılarak çıkarılan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik gereği, fitre ve zekat toplama yetkisi Türk Hava Kurumuna verilmiştir.

 Toplanan yardımlar;

 % 50’si Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,

 % 40’ı Türk Hava Kurumu,

 % 4’ü Türkiye Kızılay Derneği,

 % 3’ü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve

 % 3’ü Türkiye Diyanet Vakfı arasında paylaşılmaktadır.

 THK Antalya Şube Başkanı yaptığı açıklamada “vatandaşlarımızın bağışlayacağı Fitre ve zekatları ile yardıma muhtaç kişilere, Afetzedelere, kimsesiz çocuklara, din hizmetlerine, yanan ormanların söndürülmesine ve ücretsiz havacılık eğitimi verilmesine katkı sağlayacaklardır.

 Tüm vatandaşlarımızın ramazan ayını kutlar, 88 yıllık Türk Hava Kurumuna olan inanç ve güvenleri için teşekkür ederim” dedi.