Etkinlikler

fai16 - 20 Ekim 2012 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAİ) Genel Kurulunda Türk Hava Kurumu Genel Başkanımız Sayın Osman YILDIRIM FAİ Başkan Yardımcılığına tekrar seçilmiştir.

ULUSLAR ARASI HAVACILIK SPORLARI FEDERASYONU (FAI)

1. Uluslar arası Havacılık Sporları Federasyonu (FAI) 1905 yılında kurulmuştur. FAI’nin kuruluş amacı Dünya havacılık sporlarını ve havacılıkla ilgili faaliyetlerle uzay aktivitelerini geliştirmektir.

2. Kendi İç tüzüğüne göre FAI; Uluslar arası (İnternational), Kar amacı gütmeyen (Non-profit-making), Sivil Toplum Organizasyonudur (Non governmental).

3. Yüzden fazla Ülke FAI’nin aktif üyesidir.

4 .THK, 1929 yılından beri FAI’nin Aktif üyesidir.

5. Dünyadaki tüm Uluslar arası şampiyonalar FAI’ nin tescili ile yapılmaktadır.

6. Ulusal Şampiyonaların tescil edilebilmesi ise, ancak FAI’nin üyesi olan NAC ( National Air Sport Control)’ların onayı ile mümkün olmaktadır.

7. Havacılık Sporu ile uğraşanların sertifikalandırılması yetkisi, NAC’lara verilmiştir.

8. FAI her ülkede sadece bir tek organizasyonu Havacılık Federasyonu ve NAC olarak kabul etmektedir. NAC yetkisi, eğitimi standardize edilmiş, plana ve programa dayalı, FAI yükümlülüklerini yerine getiren Havacılık Federasyonlarındadır.

9. THK, Tüzüğünde de belirtildiği üzere, 1929’dan beri Türkiye’nin Havacılık Federasyonu yükümlülüğünü taşıyan ve FAI tarafından NAC olarak kabul edilen tek Havacılık Federasyonudur.

10. FAI, NAC yetkisi olmayan herhangi bir organizasyon tarafından eğitilen havacılık sporcusuna verilecek lisansı tanımamaktadır.

11. NAC’ın lisans vermediği sporcular hiçbir ulusal yarışmaya katılamamakta, dereceleri rekor dahi olsa tescil edilmemektedir. 

12.FAI, Sportif Amatör Havacılığın on üç alt dalında faaliyet göstermektedir. Bu faaliyet alanlarından bazıları; Balon, genel havacılık, planör, paraşüt, model uçak, hava akrobasisi, yamaç paraşütü, yelken kanat, mikrolayt, rotorcraft’tır. Ayrıca uzay eğitimi, amatör uçak yapımı, medikal psikoloji ve çevrecilik teknik komisyonlarında da faaliyetler sürdürülmektedir.

13. FAI’nin aktif üyelerinden beklediği, belirtilen sportif amatör havacılık branşlarının tamamından sporcuya sahip olmaları ve bu alanlarda yarışmacılar yetiştirerek yarışmalar organize etmeleridir.