{slider Model Uçak Başlangıç ve Tekamül Kursları}

a. Genel Bilgiler

(1) Başlangıç: Model uçak başlangıç kursları 3 gün sürmekte olup, 11 yaşından gün almış kişiler söz konusu kursa katılmak üzere müracaatta bulunabilirler. Kurs il ve ilçelerde yetkilendirilen THK şube başkanlıkları ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri bünyesinde icra edilmektedir.

(2) Tekamül:  Model uçak tekamül kursları 5 gün sürmekte olup, model uçak başlangıç kurs sertifikasına sahip kişiler katılabilmektedir. Kurs il ve ilçelerde yetkilendirilen şube başkanlıkları ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri bünyesinde icra edilmektedir.

{slider Model Uçak Rehber Öğretmen Kursu}

a. Genel Bilgiler

Kurs Süresi: 6 gün (Kurs süresince devamlılık mecburidir)
 
Kurs Ücreti: Kurs süresince kursiyerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 
THK Tarafından Sağlanan İmkanlar:   Ankara dışından katılacaklar için; Yemek,yatak ve model uçak kit ihtiyacı Türk Hava Kurumu tarafından, Ankara'ya geliş-dönüş yol ücreti, kursiyer tarafından,
Ankara içinden katılacaklar için;  Yemek,model uçak kiti ve imkanlar nispetinde servis ihtiyaçları (kurs yeri ile kursiyer adresine en yakın yer arası) Türk Hava Kurumu tarafından, karşılanacaktır.
 
Kurs Yeri: Türkkuşu Genel Müdürlüğü Etimesgut / ANKARA
 
Kurs Yeri ve Ulaşım:Kurs yeri olan Türkkuşu Genel Müdürlüğü şehir merkezine 15 km uzaklıkta, İstanbul yolu üzerinde, yaklaşık 1.600 dönümlük arazi üzerinde yer almakta olup, bu bölgeye en yakın ulaşım Sıhhiye Köprüsü üzerinden Sincan yönüne giden banliyö trenleriyle yapılmaktadır. (İnilmesi gereken durak Hava Durağıdır.)  Kurs yerinin şehir merkezine uzak olması nedeniyle kursiyerlerden katılmak istedikleri kurs döneminin başlangıç tarihinde saat 08: 30'da THK Genel Başkanlığı (Merkez Bina) Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresinde hazır bulunmaları istenmektedir. Merkez binadan kalkacak araçlarla kurs yerine ulaşım sağlanmaktadır.
 
b. Katılım Şartları
 
Model uçak rehber öğretmen kurslarına; Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri, THK Şube Başkanlığı saymanları, Havacılık Kulüpleri, Gençlik Merkezleri, kuruluşların yetkili kıldığı kişiler/kendiliğinden model uçak rehber öğretmeni olmak isteyen öğretmen ve öğretmen adayları, rehber öğretmene ihtiyaç duyan öğretim kurumlarının öğretmenleri, katılırlar.
 
c. Müracaat Şekli
 
Türkkuşu Eğitim Merkezi'nde açılacak model uçak rehber öğretmen kursu için adaylar,- Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 33 (06100) Opera/ANKARA adresine, - 0312 310 04 13 numaralı faksa, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine THK MODEL UÇAK REHBER ÖĞRETMEN KURSU MÜRACAAT FORMU'nu eksiksiz doldurularak ve en kısa zamanda Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'na gönderirler. (Tanzim edilen form okul müdürünün imza ve kaşesi alındıktan sonra PDF ya da jpg formatlarıyla mail olarak gönderilecektir. Bu şekilde gönderilmeyen formlar işlem görmemektedir.).
 
{slider Model Uçak Rehber Öğretmen Tekamül Kursu}

a. Genel Bilgiler

Kurs Süresi: 7 gün (Kurs süresince devamlılık mecburidir)
 
Kurs Ücreti: Kurs süresince kursiyerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 
THK Tarafından Sağlanan İmkanlar: Ankara dışından katılacaklar için; Yemek,yatak ve model uçak kit ihtiyacı Türk Hava Kurumu tarafından, Ankara'ya geliş-dönüş yol ücreti, kursiyer tarafından,
Ankara içinden katılacaklar için; Yemek,model uçak kiti ve imkanlar nispetinde servis ihtiyaçları (kurs yeri ile kursiyer adresine en yakın yer arası) Türk Hava Kurumu tarafından, karşılanacaktır.
 
Kurs Yeri: Türkkuşu Genel Müdürlüğü Etimesgut / ANKARA
 
Kurs Yeri ve Ulaşım: Kurs yeri olan Türkkuşu Genel Müdürlüğü şehir merkezine 15 km uzaklıkta, İstanbul yolu üzerinde, yaklaşık 1.600 dönümlük arazi üzerinde yer almakta olup, bu bölgeye en yakın ulaşım Sıhhıye Köprüsü üzerinden Sincan yönüne giden banliyö trenleriyle yapılmaktadır. (İnilmesi gereken durak Hava Durağıdır.) Kurs yerinin şehir merkezine uzak olması nedeniyle kursiyerlerden katılmak istedikleri kurs döneminin başlangıç tarihinde saat 08: 30'da THK Genel Başkanlığı (Merkez Bina) Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresinde hazır bulunmaları istenmektedir. Merkez binadan kalkacak araçlarla kurs yerine ulaşım sağlanmaktadır.
 
b. Katılım Şartları
 
Model uçak rehber öğretmen kurs sertifikasına sahip olan kişiler katılabilirler. (Rehber öğretmen kurslarında A-2 modelini yapmayan kursiyerler)
 
c. Müracaat Şekli
 
Türkkuşu Eğitim Merkezi'nde açılacak model uçak rehber öğretmen tekamül kursu için adaylar,- Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 33 (06100) Opera/ANKARA adresine, 0312 310 04 13 numaralı faksa, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine THK MODEL UÇAK REHBER ÖĞRETMEN KURSU MÜRACAAT FORMU'nu eksiksiz doldurularak ve en kısa zamanda Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'na gönderirler. (Tanzim edilen form okul müdürünün imza ve kaşesi alındıktan sonra PDF ya da jpg formatlarıyla mail olarak gönderilecektir. Bu şekilde gönderilmeyen formlar işlem görmemektedir.)

{slider Radyo Kontrollü Model Uçak Kursu}

a. Genel Bilgiler

Kurs Süresi: 10 gün
 
Kurs Ücreti: Kurs süresince kursiyerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 
THK Tarafından Sağlanan İmkanlar:  Ankara dışından katılacaklar için; Yemek, yatak ve model uçak kit ihtiyacı Türk Hava Kurumu tarafından, Ankara'ya geliş-dönüş yol ücreti, kursiyer tarafından,
Ankara içinden katılacaklar için; Yemek, model uçak kiti ve imkanlar nispetinde servis ihtiyaçları (kurs yeri ile kursiyer adresine en yakın yer arası) Türk Hava Kurumu tarafından, karşılanacaktır.
 
Kurs Yeri: Türkkuşu Genel Müdürlüğü Etimesgut / ANKARA
 
Kurs Yeri ve Ulaşım:    Kurs yeri olan Türkkuşu Genel Müdürlüğü şehir merkezine 15 km uzaklıkta, İstanbul yolu üzerinde, yaklaşık 1.600 dönümlük arazi üzerinde yer almakta olup, bu bölgeye en yakın ulaşım Sıhhiye Köprüsü üzerinden Sincan yönüne giden banliyö trenleriyle yapılmaktadır. (İnilmesi gereken durak Hava Durağıdır.) Kurs yerine ulaşım kursiyerin sorumluluğundadır.
 
b. Katılım Şartları
 
16 yaşından gün almış en az ilköğretim mezunu kişiler katılabilmektedirler.
 
c. Müracaat Şekli
 
Türkkuşu Eğitim Merkezi'nde açılacak radyo kontrollü model uçak kursu için adaylar, THK RADYO KONTROLLÜ MODEL UÇAK KURSUNA MÜRACAAT FORMU'nda yer alan belgeleri eksiksiz hazırlayarak; Türkkuşu Genel Müdürlüğü Etimesgut/ANKARA (0312 245 24 56 / Model Uçak Okul Müdürlüğü) adresine göndermelerini müteakip planlamaya alınmaktadırlar. (Belgelerin aslına işlem yapılacağından e-mail, yada faks olarak gönderilen formlar işleme konulmayacaktır.).
 
NOT: Bölgesel kurslara katılacak kursiyerlerin kursun açılacağı ildeki THK Şube Başkanlıklarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

{/sliders}

1   2   3   4   5  

7