> <
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

T.H.K. ANTALYA ŞUBESİ

 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

                                              

İLGİ : (a) Dernekler Yönetmeliği

           (b) THK Tüzüğü

         Türk Hava Kurumu Antalya Şube Başkanlığının Dernekler Yönetmeliğinin 12'nci maddesi gereği, Olağan Genel Kurul Toplantısı THK Tüzüğü hükümleri doğrultusunda 25/03/ 2017 Cumartesi günü Saat 13.00'de Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

            Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 02/04/2017 Pazar günü Saat 13.00'de Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde aynı gündem maddeleri ile toplanacaktır.

           GÜNDEM                                         :

           1.  Yoklama ve açılış.

           2.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

           3.  Divanının teşkili.

           4.  Gündemin oylanması.       

           5.  Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu Faaliyet Raporlarının okunarak ibrası.

          6. Seçimler :

                Oy Tasnif Kurulu Seçimi          : 3 Asil 3 Yedek

                Şube Yönetim Kurulu seçimi   : 5 Asıl 5 Yedek

                Şube Denetleme Kurulu seçimi : 3 Asıl 3 Yedek

                Büyük Genel Kurula Delege Seçimi : 10 Asil

           7.  Dilek ve Temenniler

           8.  Kapanış.